Nieuwsbrief Notaris n° 103.

Notaris.be
Een gezinswoning kopen in Vlaanderen: gedaan met het ‘klein’ beschrijf!

Een gezinswoning kopen in Vlaanderen: gedaan met het ‘klein’ beschrijf!

Er is over het nieuw verkooprecht van 7% al veel inkt gevloeid, maar vanaf 1 juni is het nieuw tarief écht van toepassing op de aankoop van een enige eigen gezinswoning. Het gunstregime van 5% dat in de volksmond ‘klein beschrijf’ werd genoemd, is afgeschaft en maakt nu plaats voor een tarief van 7% en een rechtenvermindering die rekening houdt met de aankoopwaarde van de woning.

Het tarief van 7%
Het verlaagd tarief van 5% (‘klein beschrijf’) voor de aankoop van een ‘bescheiden woning’ (gebaseerd op het ‘kadastraal inkomen’ van de woning) bestaat vandaag niet meer. Ook het ‘klein beschrijf’ voor gronden (waarbij je een grond kon kopen onder een tarief van 5% door een teruggave van verkooprecht) is definitief verdwenen. De aankoop van een grond is nu altijd onderworpen aan 10%.

De grote verandering is voelbaar bij de aankoop van gezinswoningen. Het zijn vandaag immers enkel kopers die een ‘enige, eigen gezinswoning’ aankopen, die kunnen genieten van het verlaagd tarief van 7%. Mensen die daarentegen een bouwgrond kopen, een tweede woning, een beroepspraktijk, een studentenkot … zullen nog steeds onderworpen worden aan het tarief van 10%. Ook kopers die een nieuwe gezinswoning kopen, maar daarnaast al een onroerend goed in eigendom hebben, vallen uit de boot en kunnen niet genieten van het verlaagd tarief.

Het nieuw tarief van 6% en 1%
Ben je van plan om een eerste, eigen gezinswoning te kopen die je nog grondig energetisch wil renoveren? Dan val je mogelijks onder het verlaagd tarief van 6%. Opgelet! Naast een aantal fiscale voorwaarden gelden ook een aantal voorwaarden die gekoppeld zijn aan de renovatie zelf. Zo moet je bijvoorbeeld de woning ‘ingrijpend energetisch renoveren’. Wil je meer informatie over deze renovatievoorwaarden? Dan raadpleeg je best www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER. Hoe dan ook, laat je bij jouw project zeker bijstaan door een deskundige die je zekerheid kan geven over het al dan niet voldoen aan de energie- en renovatievoorwaarden.

Ben je van plan om een beschermd monument te kopen? Weet dan dat je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op een tarief van 1%. Voorwaarde is dan wel dat je het belastingvoordeel van 6% binnen de vijf jaar na de aankoop investeert in het behoud van je woning.

Een rechtenvermindering voor bepaalde woningen
Naast de aankoop onder een tarief van 6% of 7% kunnen sommige kopers nog genieten van een bijkomend gunstregime, nl. een bijkomende rechtenvermindering (abattement). Het ‘vernieuwd’ abattement is gebaseerd op de aankoopwaarde van de woning. Een woning met een aankoopwaarde die niet hoger is dan 200.000 euro, wordt op de eerst schijf van 80.000 euro niet belast. Concreet komt dit neer op een korting van 5.600 euro. In sommige steden, de zogenaamde ‘kernsteden’ en de Vlaamse rand rond Brussel wordt het maximum plafond verhoogd tot 220.000 euro. Woningen die vallen onder het renovatietarief van 6% genieten dankzij de nieuwe rechtenvermindering van een bijkomende korting van 4.800 euro.

Ga hier na of je gemeente in aanmerking komt voor het plafond van 220.000 euro.

Ontdek onze handige infofiche hierover

LAATSTE NIEUWSBERICHTEN

Wat je moet weten over een nieuw samengesteld gezin

30-05-2018

Wat kan je zoal regelen binnen een nieuw samengesteld gezin? In verband met de gezinswoning? En wat met de erfenis: wie heeft recht op wat? Hoe kan je...

Lees meer

Zelf een testament opstellen: een aanrader?

28-05-2018

De wet bepaalt wie van ons erft en in welke volgorde dat gebeurt. Willen wij deze volgorde wat bijsturen, dan kunnen we een testament opstellen. Je...

Lees meer

Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht

23-05-2018

Vanaf 1 september 2018 gelden nieuwe regels i.v.m. je erfenis. Wat zijn de nieuwigheden? Ontdek onze vaste rubriek in de nieuwe talkshow van Margriet...

Lees meer

Hervorming van het erfrecht: let op voor de effecten van de hervorming op je vroegere schenkingen

22-05-2018

Indien u niet wenst dat bepaalde nieuwe regels van de hervorming van het erfrecht (in werking op 1 september 2018) van toepassing zijn op uw oude schenkingen,...

Lees meer

Hoe kunnen samenwonenden hun rechten ten opzichte van elkaar regelen?

21-05-2018

Trouwen is vandaag de regel niet meer. Een cijfervoorbeeld kan dat alvast duidelijk maken: in maart 2018 werden er in Vlaanderen 2.576 huwelijken afgesloten...

Lees meer

Je gezinswoning al schenken aan je kinderen of in de erfenis laten zitten?

16-05-2018

Wat is de beste optie? Kan je belastingen besparen? Hoeveel bedraagt de schenkbelasting? En de erfbelasting? Laat het zeker eens berekenen door je notaris!

Lees meer
 REKENMODULES             
 JOBS             
 IMMO             
 NOTARIS TV             

Copyright © 2018 Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Twitter Facebook LinkedIn Youtube