Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen

 

Anne CARTUYVELS

Notaris te Antwerpen

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Notaris Anne Cartuyvels

Graaf Van Egmontstraat 52
2000 Antwerpen
Tel. (03) 238.45.35
Fax. (03) 216.99.24

BV
BTW BE 0521878608
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

29 november 2021

Wie een woning koopt, moet beroep doen op de diensten van een notaris. Maar wat doet de notaris eigenlijk? Wanneer schakel je best de notaris in? Bekijk het fragment uit onze Facebook Live over vastgoed! 

Bron: Fednot

24 november 2021

Bij erfenissen komt het vaak voor dat de langstlevende partner het vruchtgebruik erft van goederen uit de erfenis, waaronder de gezinswoning. De kinderen erven de ‘blote eigendom’. Dit levert niet altijd problemen op, maar het leidt soms wel tot discussies over wie welke kosten betaalt voor de woning.

 

Vruchtgebruiker versus blote eigenaar

Wie ‘volle’ eigenaar is van een woning kan alles doen: er zelf in wonen, maar ook de woning verkopen, schenken, verhuren...

Maar er zijn situaties waarbij de eigendom van een woning als het ware wordt opgesplitst. De ‘blote eigenaar’ van een woning is dan de eigenaar van de constructie van het gebouw, maar kan niet van de woning genieten. Het recht om van de woning te genieten (door er bijvoorbeeld in te wonen of te verhuren en de huuropbrengsten op te strijken) komt toe aan de ‘vruchtgebruiker’. Zo’n situatie komt vaak voor bij een erfenis: de langstlevende partner wordt dan de vruchtgebruiker, en de kinderen (of andere erfgenamen) worden de blote eigenaars. Maar het kan ook op vrijwillige basis gebeuren: bijvoorbeeld wanneer ouders het vruchtgebruik kopen van de woning, terwijl de kinderen de blote eigendom kopen.

Onderhoudsherstellingen: voor de vruchtgebruiker

De vruchtgebruiker (in het geval van een erfenis: de langstlevende partner) moet alle onderhoudsherstellingen uitvoeren. De vruchtgebruiker moet alle werken uitvoeren die nodig zijn om de waarde van de woning te behouden. Het gaat dus om onderhoudswerken die – indien ze niet zouden verricht worden – tot een waardevermindering van de woning zouden leiden. Uiteraard is slijtage van de woning door ouderdom normaal. Voor deze werken moet de vruchtgebruiker niet instaan. Voorbeelden van onderhoudswerken die ten laste van de vruchtgebruiker kunnen vallen: schilderwerken (ook van de buitenmuren), vernis- en lakwerk, herstelling aan de vloeren, de trappen, het dak, het reinigen en herstellen van een schoorsteen, het onderhoud en de herstellingen aan een lift, de vernieuwing van het tapijt…

Grove werken: voor de blote eigenaar

De blote eigenaars (in het geval van een erfenis, de kinderen bijvoorbeeld), moeten de grove of de ‘structurele’ herstellingen uitvoeren. De werken hebben betrekking op de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen of moeten “manifest de vruchten te boven gaan”, wat betekent dat de kosten buiten verhouding moeten zijn ten opzichte van de inkomsten of voordelen van de vruchtgebruiker. De verplichting geldt al tijdens de duur van het vruchtgebruik, dus wanneer de langstlevende nog in de woning woont bijvoorbeeld. De blote eigenaar moet eerst overleggen met de vruchtgebruiker, die deze werken echter moet dulden. Hij of zij kan geen vergoeding vragen voor de hinder.

Wat precies zo’n herstellingen kunnen zijn hangt af van de situatie, maar denk aan de vernieuwing van gemeenschappelijke muren, herstellingen aan de timmerwerken van een woning, de installatie of vernieuwing van de centrale verwarming of van de elektriciteit… De blote eigenaar hoeft een aantal  herstellingen aan de bouwwerken of de beplantingen niet uit te voeren.  Namelijk die die de vruchtgebruiker zelf heeft aangebracht of de grove herstellingen die te wijten zijn aan de vruchtgebruiker zelf.

Wie betaalt wat?

Wie welke werken betaalt, kan in de praktijk wat voor wrevel zorgen. Vooral bij een relatie tussen een stiefouder en stiefkinderen en zeker als de langstlevende stiefouder relatief jong is. De blote eigenaars – in dit geval de kinderen van de overledene – moeten de grove kosten betalen aan de woning, terwijl ze er gedurende een lange tijd niet van kunnen genieten. Ze kunnen immers maar van de geërfde woning genieten na het overlijden van de vruchtgebruiker… en dat kan lang duren als de vruchtgebruiker gezond en relatief jong is.

Om onevenwichtige financiële situaties te vermijden kan een blote eigenaar daarom van de vruchtgebruiker eisen dat hij of zij de kosten voor de structurele werken proportioneel meebetaalt. De waarde van het vruchtgebruik ten opzichte van de waarde van de blote eigendom bepaalt hoeveel iedereen betaalt: gaat het om een jonge vruchtgebruiker met een hoge levensverwachting, dan zal de blote eigenaar slechts een beperkt gedeelte van de werken moeten betalen. Is de vruchtgebruiker daarentegen al ouder waardoor zijn levensverwachting lager ligt, dan zal de blote eigenaar een groter deel van de kosten moeten dragen.

Komt de vruchtgebruiker of de blote eigenaar zijn herstelverplichting niet na, dan heeft de andere verschillende mogelijkheden om toch een herstelling af te dwingen:

 • De andere partij kan naar de rechter stappen en zo herstellingen afdwingen. De rechter kan een dwangsom opleggen.

 • De andere partij kan aan de rechter vragen om zelf de noodzakelijke werken te mogen uitvoeren. De gemaakte kosten worden dan op de andere partij verhaald (zoals hierboven omschreven).

Wil je meer informatie over het erfrecht? Aarzel niet om je te informeren op www.notaris.be. Heb je meer specifieke vragen? Contacteer dan een notariskantoor. Een notaris vinden in je regio kan via het adresboek van Notaris.be.  

 

Bron: Fednot

23 november 2021

Wanneer je een onderneming wil oprichten heb je een accountant nodig en/of een notaris. Maar hoe kunnen de accountant en de notaris je eigenlijk helpen? Wat is hun rol? 

Notaris Carol Bohyn en accountant Bram Celis leggen het in een paar woorden uit! 

Bron: Fednot

 
 
(notarieel) jurist voor dossierbeheer in diverse rechtsdomeinen, met nadruk op het vastgoedrecht 26 november 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Je beheert volledig zelfstandig de dossiers en staat rechtstrees in contact met het cliënteel.
 • Je adviseert de cliënten en staat hen op professionele wijze bij.
 • Je volgt ook dewetgeving op in de toegewezen rechtsdomeinen en deelt je kennis op de kantoorvergaderingen.

Werkomgeving:

wij zijn een modern en goed uitgerust kantoor met een 8-tal medewerkers.
 

Wij vragen:

 • Je bent master in de rechten of notariaat en hebt bij voorkeur reeds een (eerste) ervaring opgedaan in een notariskantoor.
 • Je bent positief en pro-actief ingesteld, en je behartigt de dossiers met het belang van het kantoor voorop. Je bent bovenal een team-speler
 • Je bent cliënt-vriendelijk, discreet en integer.
 • Je bent leergierig en neemt waar nodig zelf (in samenspraak met notaris) de nodige initiatieven.

Wij bieden:

Voltijds contract voor onbepaalde duur, loon in overeenstemming met verantwoordelijkheid en ervaring, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, extralegale
voordelen, mogelijk tot permanente vorming.

Sollicitaties (CV met foto en motivatiebrief) kunnen bezorgd worden aan:
notaris@notariscartuyvels.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
Administratieve rechterhand van de notaris 3 november 2021

Voltijds 4/5de is bespreekbaar

Functieomschrijving:

 • Je start alle dossiers op (zowel fysiek als in de dossiersoftware) en bevestigt ontvangst van de dossiers aan de cliënten.
 • Je voert administratieve opzoekingen pre-akte uit zoals bv. kadaster, OVAM, stedenbouw en kantoor Rechtszekerheid;
 • Je staat in voor de administratieve zorg van de dossiers na ondertekening van de akte: het dagelijks bijhouden van het repertorium, de dagelijkse elektronische registratie van de akten, het opmaken van afschriften, meldingsformaliteiten en inschrijving van de akten in de relevante registers zoals CRT en CRH.
 • Je maakt eenvoudige akten op zoals handlichtingen
 • Je bent de back-up voor jouw collega van de post-akte
 • Je bent de stem en het gezicht van ons kantoor: Je ontvangt de cliënten op een vriendelijke en correcte manier en beantwoordt binnenkomende telefonische oproepen vlot en professioneel.
 • Desgevallend groei je geleidelijk aan tot een volwaardig dossierbeheerder (begint met het opstarten van dossiers, uitvoeren van opzoekingen) en vervolgens word je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen dossiers in de meest courante domeinen van het notariaat (verkoop, krediet, etc.).

Werkomgeving:

Bij ons komt u terecht in een modern kantoor met variatie aan dossiers, en met een leuke en collegiale sfeer.

Wij staan garant voor maatwerk en persoonlijk contact met de cliënten. We leggen steeds de nadruk op kwaliteit en cliëntvriendelijkheid.

Wij vragen:

 • Je hebt ervaring als administratief bediende of onthaalbediende, bij voorkeur in het notariaat of een andere juridische sector.
 • Je hebt een eerste gedegen ervaring met onthaal aan de balie en via de telefoon.
 • Je hebt een verzorgd en dynamisch voorkomen en een correct taalgebruik.
 • Je bent matuur, punctueel en discreet.
 • Je hebt de courante informaticatoepassingen (Outlook, Word, Excel, ... ) goed onder de knie en bent steeds bereid om nieuwe applicaties en toepassingen aan te leren.
 • Je integreert gemakkelijk in een groep en bent vlot in contacten met cliënten
 • Je hebt een open, vriendelijke persoonlijkheid met aandacht voor ons cliënteel
 • Je werkt mee in een uniforme structuur binnen het kantoor, waarbij je ook oog hebt voor mogelijke verbeteringen en optimalisaties
 • een grondige kennis van de Engelse en Franse taal zodat je mondeling en schriftelijk op een professionele manier kan communiceren.

Wij bieden:

 • Voltijds contract van onbepaalde duur – (4/5 is bespreekbaar)
 • Correct loon in overeenstemming met je verantwoordelijkheid en ervaring met voordelen eigen aan de sector (hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioenplan, verplaatsingsonkosten, ecocheques, eindejaarspremie, CAO-premie, ecocheques, naast maaltijdcheques).

Graag je CV met foto en motivatiebrief naar: anne.cartuyvels@belnot.be

Wij behandelen je kandidatuur met de nodige discretie.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

(notarieel) jurist voor dossierbeheer in diverse rechtsdomeinen, met nadruk op het vastgoedrecht

26 november 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Je beheert volledig zelfstandig de dossiers en staat rechtstrees in contact met het cliënteel.
 • Je adviseert de cliënten en staat hen op professionele wijze bij.
 • Je volgt ook dewetgeving op in de toegewezen rechtsdomeinen en deelt je kennis op de kantoorvergaderingen.

Werkomgeving:

wij zijn een modern en goed uitgerust kantoor met een 8-tal medewerkers.
 

Wij vragen:

 • Je bent master in de rechten of notariaat en hebt bij voorkeur reeds een (eerste) ervaring opgedaan in een notariskantoor.
 • Je bent positief en pro-actief ingesteld, en je behartigt de dossiers met het belang van het kantoor voorop. Je bent bovenal een team-speler
 • Je bent cliënt-vriendelijk, discreet en integer.
 • Je bent leergierig en neemt waar nodig zelf (in samenspraak met notaris) de nodige initiatieven.

Wij bieden:

Voltijds contract voor onbepaalde duur, loon in overeenstemming met verantwoordelijkheid en ervaring, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, extralegale
voordelen, mogelijk tot permanente vorming.

Sollicitaties (CV met foto en motivatiebrief) kunnen bezorgd worden aan:
notaris@notariscartuyvels.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Administratieve rechterhand van de notaris

3 november 2021

Voltijds 4/5de is bespreekbaar

Functieomschrijving:

 • Je start alle dossiers op (zowel fysiek als in de dossiersoftware) en bevestigt ontvangst van de dossiers aan de cliënten.
 • Je voert administratieve opzoekingen pre-akte uit zoals bv. kadaster, OVAM, stedenbouw en kantoor Rechtszekerheid;
 • Je staat in voor de administratieve zorg van de dossiers na ondertekening van de akte: het dagelijks bijhouden van het repertorium, de dagelijkse elektronische registratie van de akten, het opmaken van afschriften, meldingsformaliteiten en inschrijving van de akten in de relevante registers zoals CRT en CRH.
 • Je maakt eenvoudige akten op zoals handlichtingen
 • Je bent de back-up voor jouw collega van de post-akte
 • Je bent de stem en het gezicht van ons kantoor: Je ontvangt de cliënten op een vriendelijke en correcte manier en beantwoordt binnenkomende telefonische oproepen vlot en professioneel.
 • Desgevallend groei je geleidelijk aan tot een volwaardig dossierbeheerder (begint met het opstarten van dossiers, uitvoeren van opzoekingen) en vervolgens word je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen dossiers in de meest courante domeinen van het notariaat (verkoop, krediet, etc.).

Werkomgeving:

Bij ons komt u terecht in een modern kantoor met variatie aan dossiers, en met een leuke en collegiale sfeer.

Wij staan garant voor maatwerk en persoonlijk contact met de cliënten. We leggen steeds de nadruk op kwaliteit en cliëntvriendelijkheid.

Wij vragen:

 • Je hebt ervaring als administratief bediende of onthaalbediende, bij voorkeur in het notariaat of een andere juridische sector.
 • Je hebt een eerste gedegen ervaring met onthaal aan de balie en via de telefoon.
 • Je hebt een verzorgd en dynamisch voorkomen en een correct taalgebruik.
 • Je bent matuur, punctueel en discreet.
 • Je hebt de courante informaticatoepassingen (Outlook, Word, Excel, ... ) goed onder de knie en bent steeds bereid om nieuwe applicaties en toepassingen aan te leren.
 • Je integreert gemakkelijk in een groep en bent vlot in contacten met cliënten
 • Je hebt een open, vriendelijke persoonlijkheid met aandacht voor ons cliënteel
 • Je werkt mee in een uniforme structuur binnen het kantoor, waarbij je ook oog hebt voor mogelijke verbeteringen en optimalisaties
 • een grondige kennis van de Engelse en Franse taal zodat je mondeling en schriftelijk op een professionele manier kan communiceren.

Wij bieden:

 • Voltijds contract van onbepaalde duur – (4/5 is bespreekbaar)
 • Correct loon in overeenstemming met je verantwoordelijkheid en ervaring met voordelen eigen aan de sector (hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioenplan, verplaatsingsonkosten, ecocheques, eindejaarspremie, CAO-premie, ecocheques, naast maaltijdcheques).

Graag je CV met foto en motivatiebrief naar: anne.cartuyvels@belnot.be

Wij behandelen je kandidatuur met de nodige discretie.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 350.000

Grond
Mechelbaan
2580 Putte

Uit de hand verkoop € 430.000

Huis
Oude Putsebaan 17
2580 Putte -3e afdl -dl.Rijmenam - dl OLVWawer

 

Notaris Anne Cartuyvels

Graaf Van Egmontstraat 52
2000 Antwerpen
Tel. (03) 238.45.35
Fax. (03) 216.99.24

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is nu open

M 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
W 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
V 09:00 >  12:30   Gesloten deuren  
Z gesloten  

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .